छोड़कर सामग्री पर जाएँ

पूजाहारी र बाइबल पूजाहारी र बाइबलमा राजा हो

आउँदै गरेको महान राजा : सयौं वर्ष अघि नामाकरण गरिएको

  • द्वारा

विष्णु पुराणले राजा भेनाको बारेमा बताउँछ । यद्यपि भेना एक राम्रो राजाको रूपमा शुरू भए पनि भ्रष्ट प्रभावका कारण उनी यति खराब भए कि उनले… और पढ़ें »आउँदै गरेको महान राजा : सयौं वर्ष अघि नामाकरण गरिएको